Spanjaarden van Den Briel 


De Tiende Penning van Alva was een belastingmaatregel in 1569 ingevoerd door Fernando Álvarez de Toledo, hertog van Alva en landvoogd over de Nederlanden namens koning Filips II van Spanje. De belasting leidde tot woede en verzet in de Nederlanden en kan als een belangrijk element gezien worden voor de Nederlandse Opstand, die later de Tachtigjarige Oorlog genoemd zou worden. Tegen de Tiende Penning van Alva rees veel verzet. In de Nederlanden was het bovendien een verworvenheid dat de landsheer slechts een nieuwe belasting hief via een bede of verzoek. Alva negeerde de instellingen en gebood zijn hervorming voor de gehele Nederlanden. De Nederlanden dreigden als handelsnatie door de Tiende Penning in hun concurrentiepositie te worden aangetast.

Heden: De huidige Spaanse bezetter van Den Briel geeft nog jaarlijks in de laatste week van maart bij de Brielse middenstand aan de 10e penning te heffen. Dit wordt aangegeven middels het plakkaatplakken, waarin een ieder op het belang van betaling wordt gewezen. Vervolgens wordt de 10e penning geïnd en op rigoreuze wijze afscheid genomen van degenen die niet betalen……

IMG_2812
IMG_2812
IMG_2815
IMG_2815
IMG_2856
IMG_2856
IMG_2843
IMG_2843
IMG_2859
IMG_2859
IMG_2862
IMG_2862
IMG_2865
IMG_2865
IMG_2871
IMG_2871
IMG_2901
IMG_2901
IMG_2929
IMG_2929
IMG_2907
IMG_2907
IMG_2906
IMG_2906
IMG_2938
IMG_2938
IMG_2954
IMG_2954
IMG_2891
IMG_2891